TEAM

Linda (34), Orkland

Linda (35), Orkanger

Team leader - Grunnlegger - Innvestigator

Medlem siden: 2019 (3år)
Oppdrag: 25
Sist aktiv: 08.10.2022

Maren (22), Skaun

Team leader - Grunnlegger - Innvestigator

Medlem siden: 2019 (3 år)
Oppdrag: 16
Sist aktiv: 08.10.2022

Charlotte (34), Skaun

Team leader - Grunnlegger - Innvestigator

Medlem siden: 2019 (3 år)
Oppdrag: 13
Sist aktiv: 08.10.2022

Monya (39), Orkanger

Nestleder - Investigator

Medlem siden: 20219 (3 år), Orkanger
Oppdrag: 15
Sist aktiv: 08.10.2022

Alexandra (24), Trondheim

Investigator

Medlem siden: 2020 (2 år)
Oppdrag: 5
Sist aktiv: 07.10.2021

Arild (32), Trondheim

Investigator

Medlem siden: 2020 (2 år)
Oppdrag: 6
Sist aktiv: 08.10.2022

Ole Alexander (36), Orkanger

Investigator

Medlem siden: 2021 (1 år)
Oppdrag: 1
Sist aktiv: 08.10.2022

Nikolai (34), Trondheim

Investigator

Medlem siden: 2020 (2 år)
Oppdrag: 6
Sist aktiv: 08.10.2022

John Freddy / Naireks (37)

Investigator

Medlem siden: 2022
Oppdrag: 3
Sist aktiv: 07.10.2022

Arve (42), Trondheim

Investigator/Security/HR

Medlem siden: 2022
Oppdrag: 1
Sist aktiv: 08.10.2022

Meny