Norwegian Ghost Hunters er et av Norges største team, de startet sin gruppe i 2009 og har vært aktive siden. Du kan lese mer om NGH her.

De opprettet nylig en felles organisasjon da det etter hvert ble opprettet flere team i Norge, og de så nyttigheten for gode samarbeidsmuligheter.

Formålet med en felles organisasjon er å samle de seriøse aktørene i miljøet som oppfyller standard  rutiner og regler for utførelse og gjennomføring av oppdrag.
På den måten vet de som ønsker en undersøkelse av en lokasjon hvordan ting blir utført, og at det blir utført av en seriøs aktør.

Det er nå 3 grupper som er i NGH sin hovedorganisasjon og det er:

 

Dersom du har lyst til å bli med i et team så kan du lese mer om dette her

Om du ønsker å bli medlem i et team så kan du sende inn en søknad her

Meny